Integrimi Evropian dhe Informacione të tjera

Bashkia në proceset e integrimit evropian

Bashkia Shkodër përfiton nga Programet Europiane gjatë periudhës 2014-2020, duke marrë pjesë në disa prej tyre, (Horizon 2020, Cosme, Erasmus +, Creative Europe, Europe for Citizens, Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, Programi Adriatik – Jonian ADRION, Programi MED, Programi Ballkan Mediterran, Cosme për të cilat është nënshkruar një Marrëveshje me Komisionin Europian.
Projekte të fituara – kontrata të lidhura
Programi Horizon 2020 – Sustainable transport in urban areas, vlera 29,422.50 Eur.
Programi IADSA – “YES FUTURE – Youth Empowered, Sustainable-Future” / “Rini e fuqizuar, e ardhme e qëndrueshme – PO TË ARDHMES”, vlera 54.815.120 Lek
Programi Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Thirrja e I-rë për projekt propozime – BEGIN Boost Environmental Guardianship for Inclusion, vlera 60 505.00 Eur.
RELOAD (Regional Local Democracy Programme) – Empower civil society, vlera 123.000 $.
Erasmus + (Capacity building in the field of Higher Education) – T@sk: Toward increased awareness, responsibility and shared quality in social work, (partner bashkëpunëtor).
Aplikime për projekte.
Programi Adrion – FESTUM – Sustainable tourism development through the preservation and valorization of natural and cultural heritage as growth assets in the ADRION area”, vlera 195,650 Euro.
EEA Fondi Norvegjez për bashkëpunim Rajonal.
Anëtarësimi në forume ndërkombëtare
Bashkia Shkodër është anëtarësuar në forumin e qyteteve të Adriatikut dhe Jonit (FAIC).
Ngritja dhe funksionimi i këndit të BE-së pranë Bashkisë Shkodër.