Projektvendimet

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 11 Maj 2023

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër,…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 4 Prill 2023

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Shkodër,…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 15 Shkurt 2023

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Shkodër,…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 27 Dhjetor 2022

22.12.2022 Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 30 Nëntor 2022

23.11.2022 Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 23 Shtator 2022

19.09.2022 Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 26 Korrik 2022

19.07.2022 Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…