Kryetari i Këshillit

Kryetari i Këshillit, Z.Oltion Luli

E-mail: lulioltion@gmail.com

Telefoni +355 69 209 6531

Adresa Lagja: Vojo Kushi Rruga e Tafilicve, 1266 Shkodër, Shqipëri

Nacionaliteti: Shqiptare

Ditëlindja: 18/08/1969

Vendlindja: Shkodër

Eksperiencat e punës

Data15/09/2016 – vazhdon
Pozita që është ushtruarNën/drejtor Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Oso Kuka”
Emri dhe adresa e punëdhënësitZVA Shkodër
Lloji i biznesit ose sektorit  Shtetëror    
Data 2019 – vazhdon
Pozita që është ushtruar  Anëtar i Këshillit Bashkiak, Shkodër (PS)
Data2006 – 2016
Pozita që është ushtruarDrejtor dega Shkodër, Kompania e Sigurimit Interalbanian sh.a  
Emri dhe adresa e punëdhënësit  Interalbanian sh.a, Tiranë, Shqipëri
Lloji i biznesit dhe sektorit Privat
Data2005  
Pozita që është ushtruar  Prefekt i Qarkut Shkodër  
Emri dhe adresa e punëdhënësiKëshilli i Ministrave, Tiranë, Shqipëri
Data 2004 – 2005  
Pozita që është ushtruar  
Drejtor i Burimeve Njerëzore, Prefektura Shkodër
Emri dhe adresa e punëdhënësit                          Prefektura Shkodër    
Lloji i biznesit dhe sektoritShtetëror
Data   2002 – 2003        
Pozita që është ushtruar  
Sekretar Organizativ i Partisë Socialiste Shkodër
Emri dhe adresa e punëdhënësit                          
Partia Socialiste e Shqipërisë
Lloji i biznesit dhe sektoritOrganizatë
Data 1999 – 2002  
Pozita që është ushtruar  Nën/drejtor Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Oso Kuka”
Emri dhe adresa e punëdhënësit                          ZVA Shkodër    
Lloji i biznesit dhe sektoritShtetëror
Data       2000
Pozita që është ushtruar  Pjesëmarrës i Ekipit Shqiptar në Lojrat Olimpike “Sidney” 2000 Australi
Data2001 – 2003
Pozita që është ushtruar  
Kryetar i Forumit Eurosocialist Shkodër
Data     1996 – 2002
Pozita që është ushtruar  
Kryetar i Fedaratës sindikale të Arsimit
Data                                                                1996 – vazhdim
Pozita që është ushtruar  
Anëtar i Partisë Socialiste    
Data1996 – 1998
Pozita që është ushtruar  
Mësues gjuhë-letërsie
Emri dhe adresa e punëdhënësit                          
ZVA Shkodër
Lloji i biznesit dhe sektoritShtetëror
Data 1994 – 1996  
Pozita që është ushtruarSportist profesionist, Sport Klub Vllaznia
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë  Atlet 60m, 100m, 200m
Emri dhe adresa e punëdhënësit                    Sport Klub Vllaznia, Shkodër
Lloji i biznesit dhe sektoritShtetëror
Data 1992 – 1994  
Pozita që është ushtruar  Mësues gjuhë-letërsie  
Emri dhe adresa e punëdhënësit                     ZVA Shkodër    
Lloji i biznesit dhe sektoritShtetëror

Edukimi dhe Trajnimet

DataShtator 2011
Titulli i fituar i kualifikimitMaster : Management of Olympic Sport Organisations
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar edukimin dhe trajniminThe Internantional Olympic Comittee
Data                            Korrik 1992   
Titulli i fituar i kualifikimitMësues gjuhë – letërsie   
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar e  dukimin dhe trajniminUniversiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

Aftësitë personale dhe kompetencat

 Gjuha amtareShqip
Gjuhët tjera 
Vetë – vlerësimi Të kuptuaritTë foluritShkrimi
Sipas nivelit europian DëgjimiLeximiE folur interaktiveE folur produktive 
Anglisht  Mirë Mirë Mirë Mirë Mirë
Tjeter           
Aftesitë shoqëroreKomunikues, bashkëpunues, i ndërgjegjshëm
Aftesitë organizativeAftësi të mira drejtuese dhe i përgjegjshëm për arritjen e objektivave

Kryetari i mëparshëm i Këshillit