Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 11 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET APLIKUESE, TË CILAT NUK JANË SHPALLUR PËRFITUESE NGA SISTEMI I PIKËZIMIT DHE QË DO TË TRAJTOHEN NGA FONDI SHTESË…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 10 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZNJ. FATMIRA CANI , Z. MENDUH CANI , Z.…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 9 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS SË BASHKËFINANCIMIT DHE LISTËS SË PËRFITUESVE PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION RRUGËT FERMENTIM” [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 8 Dt.: 31.01.2024

PËR NJË SHTESË PLANI DHE NDRYSHIM NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR PËR “PROJEKTIN HOLD ON – NXITJA E AKSESIT NË MBËSHTETJEN E SHËNDETIT MENDOR PËR TË RINJTË [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 7 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË PËR VITIN 2024 [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 6 Dt.: 31.01.2024

PËR NJË NDRYSHIM TË PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 “MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR”,…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 5 Dt.: 31.01.2024

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK ZNJ. HELGA SALLAKU [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 4 Dt.: 31.01.2024

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK Z. GJOVALIN DARRAGJATI [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 3 Dt.: 31.01.2024

MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN E LIQENIT TË SHKODRËS, BASHKIA SHKODËR [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 2 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN BREGDETAR TË NJËSISË ADMINISTRATIVE VELIPOJË, BASHKIA SHKODËR [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 1 Dt.: 31.01.2024

PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN DHJETOR 2023 [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 54 Dt.: 29.12.2023

“Për një ndryshim në VKB nr.71, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë së Shkodrës”, të ndryshuar ;Dhe Për një…