Raporte Auditimi

Raport i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
Raport i Auditimit të Brendshëm – Dega Ekonomike e Kulturës
Raport i Auditimit të Brendshëm – Teatri ‘Migjeni’
Raport i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit të AMTP-ve

Raport i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, Njësia Monitorimit Shërbimeve Publike, Mirëmbajtja Pastrimit ( Zona A-B)
Raport i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, Njësia Monitorimit Shërbimeve Publike, Mirëmbajtje Varreza
Raport i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi
Raport i Auditimit të Brendshëm – Qendra e Zhvillimit
Raport i Auditimit të Brendshëm – Zyra me Një Ndalesë, Drejtoria e të Ardhurave, Drejtoria e Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve, Sektori Protokoll-Arkivit

Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria Ekonomike e Arsimit
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Çerdheve e Kopshte
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, Sektori i Planifikimit e Mirëmbajtjes
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Shërbimeve Bujqesore e Pyjore
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Shtëpia e Foshnjës 0-3 vjeç
Raporti i Auditimit të Brendshëm – Drejtoria e Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi
Raporti i Auditimit i Komunës Velipojë

Raporti i Auditimit i Komunës Gur i Zi
Raporti i Auditimit i Teatrit “MIGJENI”
Raporti i Auditimit i Klubit të Futbollit Vllaznia
Raporti i KLSH “Shtëpia e Bujqëve”
Auditimi i Brendshëm Bërdicë 2015
Auditimi i Brendshëm Postrribë 2015
Auditimi i Brendshëm Ana e Malit 2015-2016
Auditimi i Brendshëm Pult 2015-2016
Auditimi i Brendshëm Shosh 2015-2016
Auditimi i Brendshëm Sport Klub Vllaznia 2012-2015
Auditim i Brendshëm i Administratës së Kulturës 2013-2014
Auditimi i Brendshëm i Shtëpisë së Fëmijës 6-18 vjeç 2015-2016
Auditim i Brendshëm Rrethina 2015
Raport për Auditimin e ushtruar në Klubin e Futbollit “Vllaznia”Sh.A., Shkodër
Raporti KLSH Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a