Lajmet rreth Këshillit Bashkiak

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër e datës 02.03.2022
Mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër e datës 4 Shkurt 2022
Mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër e datës 05. 01. 2022
Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara
Konsultime me grupe interesi datë 04.11.2021
Konsultime me grupe interesi datë 04.11.2021
Nisma e Këshillit Bashkiak – Ekografia lëvizëse në njësitë administrative të Bashkisë Shkodër