Planifikimi dhe realizimi i shërbimit gjatë viteve

Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2022
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2021
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2020
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2019
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2018
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2017
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2016