Si të vish në Shkodër

Lidhjet me rrjetin e transportit rrugor, portual dhe aeroportual të Bashkisë Shkodër

Pozita gjeografike dhe afërsia me pikat kufitare ndihmon në krijimin e një shtrirje urbane policentrike përtej kufirit me Malin e Zi duke u lidhur nëpërmjet aseteve rrugore, detare dhe aeroportuale të Shkodrës, Lezhës, Shëngjinit, Tiranës, Durrësit, si dhe Podgoricës, Barit dhe Ulqinit.

Rrugët: Shkodra lidhet me kryeqytetin Tiranë përmes korridorit Veri-Jug të Shqipërisë me distancë 98 km. Lidhja me Kosovën nëpërmjet rrugës së Kombit është 170 km. Me Malin e Zi lidhet nëpërmjet 3 pikave kufitare: Muriqan 14 km, Hani i Hotit 35 km si dhe pika kufitare Grabom 58 km.

Porte: Porti i Shëngjinit ndodhet në distancën 45 km, port kryesisht i përdorur për transportin e mallrave. Porti i Durrësit, nga i cili kryhen udhëtime të përditshme për në Itali dhe në vende të tjera, është 105 km larg nga qyteti i Shkodrës. Në distancën prej 48 km, ndodhet porti i Barit në Malin e Zi.

Aeroporte: Aeroporti i vetëm i Shqipërisë është aeroporti “Nënë Tereza” me distancë prej 83 km. Distanca me aeroportin e Podgoricës, Mali i Zi, është 65 km.

Distancat

ShkodraDistanca (km)
Tiranë98
Durrës105
Shëngjin45
Vlora220
Prishtina261
Bar (Mali i Zi)48
Podgorica (Mali i Zi)60
Dubrovnik (Kroaci)178