Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 28.06.2024

Për miratimin në parim të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Bashkisë Shkodër për zbatimin e projektit “Sunny Schools”, i cili ka për qëllim instalimin e impianteve Fotovoltaike ( prodhim energjie elektrike përmes energjisë diellore) në shkollat e mesme ” Jordan Misja”, ” Oso Kuka”, ” Nikolle Zagorjani” dhe shkollat 9 Vjeçare ” Dëshmorët e Prishtinës”, “Edith Durham” , ” Tringë Smajli” Grudë, ” Dëshmorët Rrencit” si edhe dhënien e autorizimit për nënshkrimin e saj Kryetarit të Bashkisë.

[Shkarko Aktin]