Taksat dhe Tarifat

Të nderuar qytetarë dhe biznese të Bashkisë Shkodër!

Të ardhurat nga Taksat e Tarifat vendore përdoren për më shumë rrugë, trotuare, ndriçim publik, menaxhim mbetjesh, ujë të pastër, kanalizime, etj. Ato përmirësojnë jetën e përditshme të familjeve dhe bizneseve tuaja!