Kostot e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit

Energjia dhe uji

Kosto e energjisë

Niveli i tensionitÇmimi (lekë /kWh) 
Konsumatorë në 35kV9.5
Konsumatorë në 20/10/6 kV11
Furra buke dhe prodhim mielli 20/10/6 kV9.1
Konsumatorë në 0.4kV14
Furra buke dhe prodhim mielli 0.4kV9.6
Familjarë9.5
Tarifë pë konsumin e energjisë në ambjentet e përbashkëta9.5
Tarifë fikse e shërbimit për leximin (lekë/muaj)200

Tarifat e miratuara të shërbimit të ujësjellësit

Kategoria e klientëveTarifë fikseTarifa UjiTarifa KUZ
Familjarë1004015
Ente private10011020
Institucione buxhetore10011020

Telekomunikacioni
Liberalizimi i tregut ka sjellë ofrimin e shërbimit të telefonisë dhe internetit
Abcom  www.abcom.al
Abissnet www.abissnet.com.al
Albtelekom  www.albtelecom.al
Vivo www.vivo.al
Telekom www.telekom.com.al
Vodafone  Albania  www.vodafon.al
Eagle Mobile www.albtelecom.al

Kosto e materialeve të ndërtimit

MaterialiÇmimi
Rërë lavatriçe1,743 lekë/m³
Çakull makinerie1,278 lekë/m³
Gur kave911 lekë/m³
Gëlqere e shuar7,872 lekë/ton
Prodhim betoni sipas cilësisë4,144-7,271 lekë/m³
Tuba  betoni D = 200  mm x 1  m775 lekë/m
Blloqe betoni me vrima  25 x 20 x 40 cm69 lekë/copë
Tulla  sap h=24  cm45 lekë/copë
Tulla  importi28 lekë/copë
Tulla të lehtësuara  me vrima28 lekë/copë
Konstruksion metalik i thjeshtë135,111 lekë
Hekur betoni  periodik D=6-10 mm113,157 lekë/ton
Hekur betoni  periodik D > 12 mm103,498 lekë/ton
Tjegulla  marselieze  importi70 lekë/copë
Tjegulla vendi45 lekë/copë