Komisionet

Nr.EmërtimiSubjekti
IKomisioni i financave, buxhetit, dhe aseteve publike
1Alma MehmetajPS
2Florian BjankuBF
3Marina DuhaniPSD
4Plarent AnamaliPLL
5Amina LiciFRD
6Armela BrahimiPS
7Blendi GjylbegajPD
IIKomisioni i kontrollit financiar
1Valjeta BajraktariBF
2Jona LeqejzaPS
3Ervin BrahimiPSD
4Lulash NikaPSD
5Erkan HoxhaPSD
IIIKomisioni i Shërbimeve Publike
1Hilmi LaktiPS
2BF
3Jurgena BraçajPS
4Elmira NdrevashajBF
5Gjovalin NdojPSD
6Erlinda KavajaPS
7Imeldi SokoliPD
IVKomisioni i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
1Mirsad BashiPS
2Izmira RusiBF
3Elis DociBF
4Imeldi SokoliPD
5Edmond NdouPS
6Samed BushatiPSD
7Marina DuhaniPSD
VKomisioni i zhvillimit ekonomik dhe turizmit
1Jetmira RraboshtaPSD
2Ardit BehriBF
3Blediana NikaPS
4Taulant ShahmaniPS
5Gjovalin DarragjatiPD
6Joniz OsmanagajBF
7Suada KopshtiPSD
VIKomisioni i Shëndetësisë, Veterinarisë dhe mbrojtjes së Konsumatorit
1Irena ShalaBF
2Gezim GaliqiPS
3Vjollca PetaniPS
4Violeta PerndrecajPSD
5Jurgena BraçajPS
VIIKomisioni i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Çështjeve Gjinore
1Gjergj SokoliPSD
2BF
3Amina LiciFRD
4Vjollca PetaniPS
5Fatbardh DamaPS
6Glorja ShllakuPD
7Eliona ShkrelaBF
VIIIKomisioni i Bujqësisë, pyjeve, dhe menaxhimit të ujrave dhe mbrojtjes së mjedisit
1Suada KopshtiPSD
2Aleksander PashukuBF
3Gjovalin DarragjatiPD
4Hedije NasaPS
5Lulash NikaPSD
6Samed BushatiPSD
7Muharrem ShkjauALD
IXKomisioni i Arsimit
1Blediana NikaPS
2Eliona ShkrelaBF
3Ardita SpahijaPSD
4Taulant ShahmaniPS
5Glorja ShllakuPD
6Elmira NdrevashajBF
7Hedija NasaPS
XKomisioni i Kulturës dhe i Trashëgimisë
1Joniz OsmanagajBF
2Ardit TaflajPS
3Erlinda KavajaPS
4Mirsad BashiPS
5Ardita SpahijaPSD
XIKomisioni i Rinisë dhe Sportit
1Ardit TaflajPS
2Elis DociBF
3Ervin BrahimiPSD
4Artan HaxhiBF
5Fatbardh DamaPS
XIIKomisioni për çështjet ligjore
1Edmond NdouPS
2Florian BjankuBF
3Uarda GjekajPS
4Plarent AnamaliPLL
5Erkan HoxhaPSD
XIIIKomisioni i vlersimit të figurave të shquara dhe emërtesave
1Gezim GaliqiPS
2Irma KoplikuBF
3Gjergj SokoliPSD
4Blendi GjylbegajPD
5Irena ShalaBF
XIVKomisioni i marrëdhënieve me jashtë
1Artan HaxhiPS
2Alma MehmetajPS
3Helga SallakuPD
XVKomisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile
1Rezarta PodePSD
2Ardit BehriBF
3Hilmi LaktiPS
4Aleksander Pashuku
5Muharrem ShkjauALD
XVIKomisioni i barazisë gjinore
1Irma KoplikuBF
2Armela BrahimiPS
3Rezarta PodePSD
4Valjeta BajraktariBF
5Helga SallakuPD