Kryetari i mëparshëm i Këshillit

BRISELA KADIJA

Kryetare e Këshillit
e-mail: briseldatruma@gmail.com
cel: +355692729269
adresa: Rruga “Fahri Ramadani”, 4001 Shkodër

Ditëlindja: 23.12.1982
Vendlindja: Shkodër
Subjekti Politik: Partia Socialiste

Arsimi
Shkolla Shqipëtare e Studimeve Politike 2001 – 2005
Akademia e Studimeve Politike
Universiteti Bordeaux IV, Bordeaux (France) 2008 – 2009
Master Droit, Economie, Gestion
Grada: Master në Menaxhim
Specialiteti: Administrim Biznesi
Universteti “Luigj Gurakuqi”, Shkoder 2001 – 2005
Mësuese Matematike
Gjuhët
Shqip
Gjuha amtare
Frengjisht 
Anglisht    
Italisht  

Aftësitë Komunikuese
Aftësi të shkëlqyera komunikimi me fëmijë të moshave të ndryshme, të fituara përmes përvojës si mësuese e matematikës, por edhe si drejtuese e shkollës.
Aftësitë Organizative / Menaxhuese
Aftësi të shkëlqyera menaxhuese të fituara në përvojën si drejtuese e shkollës.
Aftësitë Digjitale
Procesimi i informacionit
Komunikimi
Menaxhimi i informacionit digjital
Siguria
Zgjidhja e Problemeve
Aftësitë kompjuterike janë fituar gjatë studimeve universitare përmes lëndës specifike të Informatikës. Njohuri të mira për qeverisjen lokale janë fituar përmes përvojës si anëtare e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës.

Eksperienca në Punë
Shkolla 9-vjeçare “Isuf Tabaku”, Shkodër, 26.09.2005 – 17.01.2014
Mësuese Matematike
Matematikë + Fizikë + Informatikë

BKT, Tiranë, 01.06.2008 – 17.01.2014 Arkëtare

Shkolla 9-vjeçare “Ali Laçej”, Shkodër, 2017 – në vazhdim
Drejtuese e Shkollës
Kryemësuese
Mësuese Matematike

Bashkia Shkodër, Shkodër, 2015 – 2019
Anëtare e Këshillit Bashkiak
Përfaqësuese e popullit
Anëtare e partie politike