Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 44 Dt.: 27.09.2022

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VLERËSIMEVE DHE PARASHIKIMEVE AFATMESME TË TË ARDHURAVE TË BASHKISË SË SHKODRËS PËR VITET 2023 – 2025

[ Shkarko Aktin ]