Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 29 Dt.: 03.06.2021

PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE TË NGRITURA PËR KOMUNITETIN ROM DHE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ADMINISTRIMIT TË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË NGRITURA PËR KOMUNITETIN ROM NË ZBATIM TË PROJEKTIT:

[ Shkarko Aktin ]