Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 28 Dt.: 30.12.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PERDORUESVE FAKTIKË, SUBJEKTEVE PËRFITUESE DHE SIPERFAQES TE TOKES BUJQESORE QE PLOTESOJNE KUSHTET LIGJORE PER T’U PAJISUR ME AMTP, NE FSHATIN BARDHAJ DHE SHTOJ I VJETER, NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINAT, BASHKIA SHKODER

[ Shkarko Aktin ]