Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 11 Dt.: 26.02.2020

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VLERËSIMEVE DHE PARASHIKIMEVE AFATMESME TË TË ARDHURAVE TË BASHKISË SË SHKODRËS PËR VITET 2021 – 2023

[ Shkarko Aktin ]