Zgjedhjet Vendore 2023

Listat e zgjedhësve

Bashkia Shkodër

  1. Listat e Zgjedhësve Shkodër
  2. Listat e Zgjedhësve Shkodër
  3. Listat e Zgjedhësve Shkodër
  4. Listat e Zgjedhësve Shkodër

Njësia Administrative Ana e Malit

Njësia Administrative Bërdicë

Njësia Administrative Dajç

Njësia Administrative Gur i Zi

Njësia Administrative Pult

Njësia Administrative Rrethina

Njësia Administrative Shalë – Shosh

Njësia Administrative Velipojë

Njësia Administrative Postribë

Vendim nr. 91, datë 06.04.2023 ” Për përcaktimin e vendeve publike në territorin e Bashkisë Shkodër për afishimin e materialeve propagandistike nga Subjektet Zgjedhore”