Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 8 Dt.: 26.02.2020

PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË ZYRAVE TË SHËRBIMIT NË GODINAT E NJËSIVE ADMINISTRATIVE, ANA E MALIT, DAJÇ, BËRDICË, VELIPOJE DHE RRETHINA, NE PRONËSI/ADMINISTRIM TË BASHKISË SHKODRË, NË FAVOR TË DREJTORISË RAJONALE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE S

[ Shkarko Aktin ]