Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 61 Dt.: 28.12.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË.

[ Shkarko Aktin ]