Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 57 Dt.: 07.11.2022

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS MENJEHERSHME FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. MIRI KRAJA , Z. BLEDAR VUJOSHI , Z. FATMIR BUSHAJ , Z. MUHAMET HYSAJ . Z. VELI BUSHAJ , Z. NI.

[ Shkarko Aktin ]