Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 51 Dt.: 27.09.2022

PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VKB NR.19, DATË 10.05.2022 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË.


[ Shkarko Aktin ]