Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 46 Dt.: 30.10.2020

PËR NDRYSHIMIN E NJË PJESE TË SEGMENTIT RRUGOR NË OBLIKË, NGA RRUGA KREBAJ NË RRUGA ADMIR BOKRINA SIKURSE PËRCAKTOHET NË HARTËN TREGUESE BASHKËNGJITUR

[ Shkarko Aktin ]