Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 43 Dt.: 26.10.2023

Për krijimin e komisionit të përkohshëm të Këshillit bashkiak Shkodër,për hartimin e rregullores “Për kriteret dhe proçedurën e dhënies së titujve vendorë të nderit dhe vendosjes së emërtesave të rrugëve, shesheve, territotoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e Bashkisë “

[Shkarko Aktin]