Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 33 Dt.: 13.09.2023

PËR NJË SHTESE NË VKB NR. 71 , DATË 27.12.2022 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR“ TE NDRYSHUAR

Shkarko Aktin ]