Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 32 Dt.: 13.09.2023

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. KOL ROGA,  ZNJ.  SOFI DEMAJ, ZJ. MARIJE DEMAJ, Z. YLLI DEMAJ, ZJ. DILE DEMAJ, Z.KOL FUSHA, Z.ARBEN MUÇO, Z.TOM SHLLAKU, Z.ERMAL HAXHIJA,  BANESAT E TË CILËVE  JANË DËMTUAR NGA ZJARRI.

Shkarko Aktin ]