Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 31 Dt.: 13.09.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 71 DATË 27.12.2022 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR” I NDRYSHUAR

Shkarko Aktin ]