Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 30 Dt.: 03.06.2021

PËR MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6, PËR VITIN 2021

[ Shkarko Aktin ]