Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 29 Dt. 13.06.2022

PËR MIRATIMIN E RREGULLORËS PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT VENDOR PËR SIGURINË PUBLIKE NË BASHKINË SHKODËR

[Shkarko Aktin]