Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 27 Dt.: 13.09.2023

PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR TE NDRYSHUAR

Shkarko Aktin ]