Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 26 Dt.: 13.09.2023

PËR KALIMIN E MJETIT AMBULANCË TEK NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR, PËR QENDRËN SHËNDETËSORE DAJÇ

Shkarko Aktin ]