Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 26 Dt. 10.05.2022

PËR DISA SHTESA NË VKB NR. 49 DATË 30.10.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6 (PRANË ISH-KONVIKTIT TË SHKOLLËS PYJORE)

[Shkarko Aktin]