Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 22 Dt.: 20.11.2019

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ELEZ PEPAJ, ZNJ. HANE DYLI, ZNJ. HANE VIGANI, Z. FIQIRI BECI BANESA E TË CILEVE ËSHTË DËMTUAR NGA ZJARRI.

[ Shkarko Aktin ]