Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 18 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E DHËNIES ME QIRA/PËRDORIM, TË SIPERFAQES 0.3201ha NË EKONOMINË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NGASTRA 104, NJ.A GURI ZI, FSHATI SHELDI, PËR AKTIVITETIN INSTALIM TË SHTYLLËS ERËMATESE PËR STUDIMIN E ERËS, AEROGJENERATORË, PËR NJË PERIUDHË 12


[ Shkarko Aktin ]