Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 16 Dt.: 25.03.2021

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.6 DT. 30.01.2018 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË TË NDRYSHUAR

[ Shkarko Aktin ]