Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 16 Dt.: 20.02.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË BUXHETIN E VITIT 2023, E MIRATUAR ME VKB NR. 71, DATË 27.12.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR.


[ Shkarko Aktin ]