Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 14 Dt.: 12.03.2021

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË BASHKËFINANCIMIT PËR PËRSHTATJEN PËR STREHIM SOCIAL TË OBJEKTIT TEK KONVIKTI I SHKOLLËS INDUSTRIALE ARBEN BROCI NË ZBATIM TË PROGRAMEVE TË STREHIMIT SOCIAL PËR VITIN 2021

[ Shkarko Aktin ]