Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 13 Dt.: 31.01.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 27, DATË 01.06.2016 PËR NGRITJEN E KËSHILLIT ARTISTIKO KULTUROR, SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË TIJ DHE MIRATIMIN E RREGULLORËS SË FINANCIMIT TË PROJEKTEVE KULTURORE, ARTISTIKE, SPORTIVE DHE RINORE NË BASHKINË SHKODËR.


[ Shkarko Aktin ]