Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 10 Dt.: 31.01.2024

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZNJ. FATMIRA CANI , Z. MENDUH CANI , Z. MUSA ZAGANJORI DHE Z. ARDIAN KATALINA BANESAT E TË CILËVE JANË DËMTUAR NGA ZJARRI

[Shkarko Aktin]