Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 10 Dt.: 04.02.2022

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.6 DATË 30.01.2018 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË TË NDRYSHUAR

[ Shkarko Aktin ]