Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 08 Dt.: 04.02.2022

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË PËR VITIN 2022 DHE MIRATIMIN E BASHKËFINANCIMIT PËR KËTË PROGRAM.

[ Shkarko Aktin ]