Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 05 Dt.: 05.01.2022

PËR MIRATIMIN E RRJETIT TË LINJAVE DHE TË TARIFËS SË BILETAVE TË TRANSPORTIT QYTETËSHE DHE RRETHQYTETËSHE TË UDHËTARËVE, PËR PERIUDHËN AFATMESME 2022-2024 NË BASHKINË SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]