Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 01 Dt.: 05.01.2022

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ARMANDO ELEZ LEKAJ , DRITAN ELEZ LEKAJ , ELEZ ZENEL LEKAJ DHE ZNJ. SHEUKIJE FAIK BARDHI , BANESAT E TË CILAT

[ Shkarko Aktin ]