Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2018-2019

NrData e NjoftimitTematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
121/12/2018Për miratimin e programit të transparencës
në Bashkinë Shkodër
Salla e Këshillit Bashkiak10/01/2019
207/02/2019Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedisSalla e Bashkisë, kati II05/03/2019
308/02/2019Projekt – Studim Trafiku Lëvizshmëria dhe
Semaforët ë qytetin Shkodër
Salla e Këshillit Bashkiak09/03/2019
4QershorPër miratimin e projektit të parë të programit
buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkodër
Salla e Këshillit BashkiakQershor 2019
5TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2020 dhe
Programit Buxhetor  Afatmesëm 2020-2022 përfundimtar
NJA, LagjeTetor 2019
6Nëntor- DhjetorDraft Buxheti i vitit 2020 dhe plani buxhetor
afatmesëm 2020-2022 i  Bashkisë Shkodër
Salla e Këshillit BashkiakNëntor-Dhjetor 2019