Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër, në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve për pranim në Policinë Bashkiake pranë Bashkisë Shkodër, për përmbushjen e kushteve të pranimit dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit me shkrim për vendet e lira në Policinë Bashkiake për pozicionet:

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake

Inspektor, Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake

Specialist, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake

Kandidatë të kualifikuar janë :
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit e Mbrojtjes së Territorit

Admir Boshnjaku
Arjet Trashani
Elvin Shabaj
Endrit Reçi
Ergys Bekteshi
Erjon Bashkurti
Esed Karakaçi
Isa Bala
Jetmir Sylia
Julian Kokiçi
Klevis Sirma
Rinis Mataj
Shpëtim Vukaj
Xhovan Kasneci

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit
Admir Boshnjaku
Arjet Trashani
Elvin Shabaj
Endrit Reçi
Erjon Bashkurti
Esed Karakaçi
Florian Bekteshi
Isa Bala
Jetmir Sylia
Klevis Sirma
Rinis Mataj
Shpëtim Vukaj
Xhovan Kasneci
Xhulian Rroku

Inspektor, Sektori i Qarkullimit
Ahmet Molla
Isa Bala

Specialist, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit
Ahmet Molla
Henrik Pistulli
Seida Shega

Testimi me shkrim do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 29.01.2024 ora 11: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.