Njoftim për konsultim të projektit të plotë “Rehabilitimi/Ndërtimi i tre (3) moleve, Shkodër, Shirokë dhe Zogaj”

22.12.2021

Bashkia Shkodër dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit fton të interesuarit për konsultim të materialeve plotësuese të përgatitura nga GEOSAT Group për projektin “Rehabilitimi/Ndërtimi i tre (3) moleve, Shkodër, Shirokë dhe Zogaj”.

Vlerësimi indikimit Social dhe Mjedisor
Shkodra Touristic Moles
Floating Jetties and Shore Infrastructure
Environmental and Social Impact Assessment