Dëgjesa me publikun për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis: “Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik – seksioni i Shqipërisë”

20.05.2021

Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, specialistët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis: “Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik – seksioni i Shqipërisë”.

  1. Njoftim për dëgjesën me publikun për vendodhjen e instalimit.
  2. Harta e gjurmës IAP- Velipojë.
  3. Përmblidhje e angazhimit të palëve të interesit gjatë hartimit të VNMS-Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik- Seksioni Shqiptar.
  4. Raporti i vlerësimit të ndikimit Mjedisor dhe Social – Përmblidhje jo-teknike.