Shpallje fituesi

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektin Artistik “Festivale te Artit Audiovizual” me datë 21.05.2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projektit të ardhur, doli me përfundimin e mëposhtëm:

Fitues për projektin “Festivale te Artit Audiovizual” është Fondacioni “Art House” .