Shpallje fituesi për aktivitetin ” Festivali i kulinarisë”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të mësipërm, me datën 30/11/2023 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli në përfundimin e mëposhtëm:

Për aktivitetin “Festivali i kulinarisë” u shpall fitues projekti i paraqitur nga Brunilda Liçaj.