Adresat elektronike të zyrave të Bashkisë/ Njësive Administrative/ Njësive në varësi të Bashkisë

NrInstitucioniPozicioni i punëse-mail
1Bashkia ShkodërKryetarBenet.Beci@bashkiashkoder.gov.al
2Bashkia ShkodërZv/Kryetaronid.bejleri@bashkiashkoder.gov.al
3Bashkia ShkodërZv/Kryetarrudin.beka@bashkiashkoder.gov.al
4Bashkia ShkodërKëshilli Bashkiakkeshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al
5Bashkia ShkodërAdministrator NJ. A Ana e Malitadnan.shullani@bashkiashkoder.gov.al
6Bashkia ShkodërAdministratori Nj. A Bërdicëxhavit.pellumbi@bashkiashkoder.gov.al
7Bashkia ShkodërAdministrator NJ. A Dajçbroz.pjetrani@bashkiashkoder.gov.al
8Bashkia ShkodërAdministrator Nj. A Guri i Ziismet.haxhija@bashkiashkoder.gov.al
9Bashkia ShkodërAdministrator Nj. A Postribëbledar.brahimataj@bashkiashkoder.gov.al
10Bashkia ShkodërAdministrator NJ. A Pultaleksander.rroku@bashkiashkoder.gov.al
11Bashkia ShkodërAdministrator Nj. A Rrethinagerald.hasaj@bashkiashkoder.gov.al
12Bashkia ShkodërAdministrator Nj. A Shalëmikel.kapsaj@bashkiashkoder.gov.al
13Bashkia ShkodërAdministrator NJ. A Shoshprele.ahi@bashkiashkoder.gov.al
14Bashkia ShkodërAdministrator Nj.A Velipojëklodian.shyti@bashkishkoder.gov.al
15Bashkia ShkodërDrejtor Kabinetiermira.teliti@bashkiashkoder.gov.al
16Bashkia ShkodërNjësia e Prokurimit Publikprokurimepublike@bashkiashkoder.gov.al
17Bashkia ShkodërNjësia e Auditit të brendshëmauditibrendshem@bashkiashkoder.gov.al
18Bashkia ShkodërDrejtoria Juridikejuridike@bashkiashkoder.gov.al
19Bashkia ShkodërDrejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëseburimetnjerezore@bashkiashkoder.gov.al
20Bashkia ShkodërDrejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionititadmin@bashkiashkoder.gov.al
21Bashkia ShkodërZyra me Një Ndalesëmpubliku@bashkiashkoder.gov.al
22Bashkia ShkodërDrejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetorbuxheti@bashkiashkoder.gov.al
23Bashkia ShkodërDrejtoria e Financësfinanca@bashkiashkoder.gov.al
24Bashkia ShkodërDrejtoria e të Ardhuravetaksat@bashkiashkoder.gov.al
25Bashkia ShkodërDrejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesitplanifikimistrategjik@bashkiashkoder.gov.al
26Bashkia ShkodërDrejtoria e Turizmitturizmi@bashkiashkoder.gov.al
27Bashkia ShkodërDrejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshendihmaekonomike@bashkiashkoder.gov.al
28Bashkia ShkodërDrejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportitkultura@bashkiashkoder.gov.al
29Bashkia ShkodërDrejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimevestudimkoordinimi@bashkiashkoder.gov.al
30Bashkia ShkodërDrejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeveplanifikimiterritorit@bashkiashkoder.gov.al
31Bashkia ShkodërDrejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territoritzhvillimterritori@bashkiashkoder.gov.al
32Bashkia ShkodërDrejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTPbujqesia@bashkiashkoder.gov.al
33Bashkia ShkodërDrejtoria e Mjedisit dhe Pyjevemjedisi@bashkiashkoder.gov.al
34Bashkia ShkodërDrejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturëssherbimetpublike@bashkiashkoder.gov.al
35Bashkia ShkodërDrejtoria Ekonomike e Arsimitarsimi@bashkiashkoder.gov.al
36Bashkia ShkodërInspektoriati i mbrojtjes territoritimt@bashkiashkoder.gov.al
37Bashkia ShkodërPolicia bashkiakepoliciabashkiake@bashkiashkoder.gov.al
38Bashkia ShkodërGjendja civilegjendjacivile@bashkiashkoder.gov.al
39Bashkia ShkodërTeatri Migjeniteatri.migjeni@bashkiashkoder.gov.al
40Bashkia ShkodërGaleria e Artevegaleriaarteve@bashkiashkoder.gov.al
41Bashkia ShkodërMuzeu Historikmuzeuhistorik@bashkiashkoder.gov.al
42Bashkia ShkodërQendra Kulturore e fëmijëve “Kujtim Alija”qendrakulturoreefemijeve.kujtimalija@bashkiashkoder.gov.al
43Bashkia ShkodërQendra kulturore “Pjeter Gaci”qendrakulturore.pjetergaci@bashkiashkoder.gov.al
44Bashkia ShkodërDega Ekonomike e Kulturësdeg.ek.kult@bashkiashkoder.gov.al
45Bashkia ShkodërDrejtoria e Çerdheve dhe Kopshtevekopshte.cerdhe@bashkiashkoder.gov.al
46Bashkia ShkodërDrejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimitm.n.z@bashkiashkoder.gov.al
47Bashkia ShkodërDrejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjoredrejt.sh.b.p@bashkiashkoder.gov.al
48Bashkia ShkodërShtëpia e fëmijës 0-5 vjeçshtepiafemijes0deri5vjec@bashkiashkoder.gov.al
49Bashkia ShkodërShtëpia e fëmijës 6-15 vjeçshtepiafemijes6deri15vjec@bashkiashkoder.gov.al
50Bashkia ShkodërQendra e Zhvillimitqendrazhvillimit@bashkiashkoder.gov.al
51Bashkia ShkodërLagjet Nr.1/ Administratorbesmir.nobolli@bashkiashkoder.gov.al
52Bashkia ShkodërLagjet Nr.2/ Administratorrubin.borshi@bashkiashkoder.gov.al
53Bashkia ShkodërLagjet Nr.3/ Administratoranton.deda@bashkiashkoder.gov.al
54Bashkia ShkodërLagjet Nr.4/ Administratorarben.kallaci@bashkiashkoder.gov.al
55Bashkia ShkodërLagjet Nr.5/ Administratordonika.ndoja@bashkiashkoder.gov.al